Contohlah Rasulullah BerHaji & Umroh

Contohlah Rasulullah BerHaji & Umroh

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” (QS. Al Baqarah: 196)

Jihad Bagi Wanita

Jihad Bagi Wanita

‘Aisyah ra, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umroh

Tanah Yang di Berkahi Allah

Tanah Yang di Berkahi Allah

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.” (QS. Ali Imran: 96)

Labaik Allahuma Labaik

Labaik Allahuma Labaik

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, & mengendarai unta yg kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,” (QS. Al-Hajj : 27)

Kewajiban Berhaji

Kewajiban Berhaji

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97).

 

Apa yang dapat Kami Bantu ?

Assalamu Alaikum