Syarat dan Rukun Haji

  • 0

Syarat dan Rukun Haji

1 . Syarat-syarat Haji

a. Islam

b. Baligh (dewasa)

c. Aqil (berakal sehat)

d. Merdeka (bukan budak).

e. Istitha’ah (mampu)

 2. Rukun Haji

 a. Ihram (niat)

b. Wukuf di Arafah

c. Thawaf Ifadah

d. Sa’i

e. Tahallul (Cukur)

f. Tertib

Rukun Haji tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal.


Leave a Reply

Pencarian

Artikel Terbaru

Promo Umroh Dahsyat 2018

Promo Umroh Saibah 2017-2018

Jadwal Umroh 2017-2018