Syarat dan Rukun Haji

1 . Syarat-syarat Haji
a. Islam
b. Baligh (dewasa)
c. Aqil (berakal sehat)
d. Merdeka (bukan budak).
e. Istitha’ah (mampu)
 2. Rukun Haji
 a. Ihram (niat)
b. Wukuf di Arafah
c. Thawaf Ifadah
d. Sa’i
e. Tahallul (Cukur)
f. Tertib
Rukun Haji tidak dapat ditinggalkan. Apabila tidak dipenuhi, maka hajinya batal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *