Tahallul

 Mencukur/menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut adalah salah satu amalan ibadah dalam manasik haji dan umrah. Pelaksanaannya pada hari nahar sesudah melontar jamrah Aqabah. Bagi yang menduhulukan tawaf ifadah daripada melontar jamrah Aqabah, maka boleh setelah tawaf ifadah dan sa’i atau boleh diundur sampai hari-hari tasyrik. Dalam Ibadah umrah mencukur/memotong rambut dilaksanakan pada waktu selesai sa’i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *